N.B. Voor de emailadressen s.v.p. zelf achter de @ "thyro.nl' toevoegen.

Bestuur

Voorzitter Jacqueline van Meurs voorzitter@
Secretaris Karen Sloot secretaris@
Penningmeester Edwin Eeftink penningmeester@
Roeicommissaris Yvonne Delfsma roeicom@
Materiaalcommaris Rogier Verdegem matcom@
Algemeen bestuurslid  Melanie Koster bestuur@
Algemeen bestuurslid Babette Hummel bestuur@

Commissies

ALV

Kascommissie

Anne Corine IJzer, Sjef Burink

Voorzitter

Gebouw- en terreincie

Sponsorcommissie

Barcommissie

Johan Wilmer André van der Wolde Jeanine Waaijer (inkoop)
Ivar Grote Punt Willem Verheij Vacature Verenigingskleding
Rob Barend Vacature Vacature bar- en keukentoezicht
Sjef Burink    
Geertje Klok    
 

Penningmeester

Ledenadministratie en streeplijst

Henny Berends

Roeicommissaris

Examencommissie

Coachcommissie

Wedstrijdcie

Johan Wilmer Geertje Klok Yvonne Delfsma
Bernd Overkamp Marina Kampschuur  
Paul Levi Mirjan Klok  
Peter Kars Ernst Voortman  
Kees Rinzema Anne Corine IJzer  
Anne Corine IJzer Vacature  
Henny Berends    
     
     

 

LOI-commissie

Toertochtcom-
missie

Commissie aangepast roeien

Yvonne Delfsma Sjef Burink Johan Wilmer (coörd.)
Kees Rinzema Agnes Mulder Geertje Klok
Jacqueline van Meurs Jeroen Heuver Vacature
Sjef Burink Bertine Verbart   
Rogier Verdegem Sjoerd Hack   
     

Materiaalcommissaris

Materiaalcommissie

Johan Wilmer, Sjef Burink, Henny Berends, Willem Verheij, Rogier Verdegem, Chris Keizer

Jeugdcommissaris

Jeugdcommissie

Ernst Voortman

Activiteitencommissaris

Activiteitencommissie

Sjef Burink
Agnes Mulder
Jeroen Heuver 
Karen Sloot 
Bertine Verbart 
Sjoerd Hack 

PR & Websitecommissaris

Websitecommissie

PR-commissie

 
Herman Versluis Jacqueline van Meurs  
Kees Rinzema    
Frans Heijne    
Copyright 2011 Bestuur en commissies. Ir. E.L.C. Schiff sr. Straat 300 7547 RD Enschede Tel: 053-4328826. Deze website is gerealiseerd door de Thyro webcie webmaster@thyro.nl . Alle rechten voorbehouden.
Free Joomla Theme by Hostgator