Geachte leden, 

Terwijl het Twentse ros trots wapperde aan het Thyro vlot was het zaterdag middag 12 mei dan eindelijk zover. Voor het eerst sinds de oprichting van Thyro is er gestreden om de Thyro Titanen Bokaal. Het was een wedstrijd waarbij men zich kon inschrijven voor verschillende onderdelen, namelijk; Skiff BRC, Skiff 1, Skiff 2, D2, C2 en C4.

Er moest een afstand geroeid worden van ongeveer 1500 meter. De start was bij het vlot waarna men richting de muur roeide om vervolgens bij een boei te keren. De eindtijd werd weer geklokt bij het vlot van Thyro. Iedere deelnemer moest twee keer roeien en beide tijden werden bij elkaar opgeteld waardoor er een totaaltijd ontstond.

Zes leden hadden zich ingeschreven voor deze strijd, waarvan er één afviel vanwege een blessure. Dit was gezien het aantal leden van Thyro aan de (zeer) lage kant. Als verklaring hiervoor kan worden gegeven dat de jeugd wedstrijden had in Assen. Verder laten we het er maar op houden dat de overige leden het nog niet aandurfden en allemaal in training zijn gegaan om volgend jaar goed voorbereid aan de start te komen!

Lennart de Vreede had gedurende deze middag de zware taak op zich genomen om als scheidsrechter op te treden waaronder ook de  tijdswaarneming viel. Op de dag zelf werd er gestreden in de Skiff 1 en de Skiff 2 klasse. Ook kwam er tijdens de strijd nog een damesploeg zich aanmelden om voor de C2 klasse in aanmerking te komen. Deze ploeg bestond uit Yvonne Delfsma, Sanne Eendebak en Evelien Fokkink. Na een spannende wedstrijd bleken zij de snelste (en enigste) tijd te hebben neergezet (8.08.1 minuten) en mogen zij  voor een jaar de Thyro Titanen Bokaal 2012 C2 opeisen. Proficiat!!!

In de Skiff 1 klasse waren er twee deelnemers, te weten onze voorzitter Jan van Ulst  en Johan Roerink. In de eerste onderlinge strijd bleek dat het prille vaderschap van Jan hem zeer veel energie kost waardoor Johan voor Jan kon finishen. Tijdens de tweede race bleek Jan, nadat hij zijn dochter eens diep in de ogen te hebben gekeken, toch bepaalde oerkrachten bij hem los te hebben gemaakt. Want ondanks een wat langzamere start bleek hij veel sneller dan ieder had verwacht terug te zijn bij de finish met een tijd van 4.34:7 minuten. Achteraf bleek dit het baan reccord te zijn gezien over alle klassen. Ondanks deze geweldige prestatie bleken de beide opgetelde tijden van Johan (14.00.6 minuten) toch de snelste te zijn. Hierdoor ging de Thyro Titanen Bokaal 2012 Skiff 1 naar hem.

Drie skiffeurs deden mee in de Skiff 2 klasse, te weten Kees Rinzema,  Daniel van de Laak en Jurjen de Roest. Ook hier bleek de strijd niet helemaal gelijk op te gaan. Dit was te verklaren doordat Kees twee weken  hiervoor nog de geweldige prestatie had neergezet om Hart van Holland (90 km!) intergraal te roeien. Dit heeft hem hoogstwaarschijnlijk de eindzege gekost. Kees eindigde met een tijd van 13.22.1 minuten. Hierdoor ging de strijd tussen Daniel en Jurjen. Na enkele bloedstollende races bleek Jurjen (11.45.5 minuten) net iets sneller te hebben geroeid dan Daniel (12.16.7 minuten). De titel Thyro Titanen Bokaal 2012 Skiff 2 zal hij een jaar koesteren.

Buiten het klassement om gingen Johan en Kees nog een onderlinge strijd aan waarbij Johan zijn meerdere moest erkennen in Kees.

Nadat enkele protesten van een van de roeiers door scheidsrechter Lennart van de hand waren gewezen, is hij overgegaan tot de prijsuitreiking. Iedere deelnemer kreeg blik……………..bier. Inclusief scheids! Ook kregen de winnaars de felbegeerde Thyro Titanen Bokaal  voor een jaar uitgereikt. Jan van Ulst bedankte namens het bestuur de organisatie, waarna  vervolgens werd de dag afgesloten met een BBQ die zeer goed  in de smaak viel bij iedereen. Iedereen vond het een zeer geslaagde dag en we waren het er allen over eens dat volgend jaar weer om de Thyro Titanen Bokaal gestreden moet worden. Gaat allen een jaar fanatiek roeien enwie weet staat volgend jaar jouw naam op de begeerde Thyro Titanen Bokaal.

Copyright 2011 Thyro Titanen Bokaal. Ir. E.L.C. Schiff sr. Straat 300 7547 RD Enschede Tel: 053-4328826. Deze website is gerealiseerd door de Thyro webcie webmaster@thyro.nl . Alle rechten voorbehouden.
Free Joomla Theme by Hostgator